11 класс. Табличные величины
1. Тепловые свойства жидкостей

Вещество

Удельная теплоёмкость, Дж/(кг оС)

Температура кипения , оС

Удельная теплота парообразования , МДж/кг

Вода

4200

100

2,3

При нормальном атмосферном давлении.

При нормальном атмосферном давлении и температуре кипения.

2. Удельная теплота сгорания топлива

Вещество

Q, МДж/кг

Вещество

Q, МДж/кг

Антрацит

30

Дрова сухие

10

Бензин

46

Каменный уголь

27

Водород

120

Порох

4

Керосин

46

Природный газ

44

Древесный уголь

34

Спирт

27

Диз. топливо

42

Торф

12,5

3. Постоянная радиоактивного распада радионуклидов

Радионуклид

Постоянная радиоактивного распада λ,

Йод-131

9,98·10-7

Кобальт-60

4,15·10-9

Плутоний-239

9,01·10-13

Радий-226

1,37·10-11

Радон-220

1,2·10-2

Уран-235

3,14·10-17

Цезий-137

7,28·10-10

4. Период полураспада некоторых радиоактивных изотопов

Название изотопа

Массовое число

Т

Название изотопа

Массовое число

Т

Тритий

3

12,3 года

Кобальт

60

5,26 года

Углерод

11

20 мин

Стронций

89

50,5 сут

Углерод

14

5600 лет

Йод

131

8 сут

Фосфор

32

14,3 сут

Уран

235

710 млн лет

Калий

40

1,24 млрд лет

Уран

238

4,5 млрд лет

5. Относительная атомная масса некоторых изотопов, а. е.м

Изотоп

Обозначение

Масса атома

Изотоп

Обозначение

Масса атома

Протий

1,00783

Карбон

12,00000

Дейтерий

2,01410

Карбон

14,00324

Тритий

3,01605

Нитроген

14,00307

Гелий

3,01602

Нитроген

15,00011

Гелий

4,00260

Оксиген

15,99491

Литий

6,01513

Оксиген

16,99913

Литий

7,01601

Алюминий

26,98146

Бериллий

8,00531

Калий

39,96400

Бериллий

9,01219

Кобальт

59,93381

Бор

10,01294

Уран

235,04394

Бор

11,00931

Уран

238,05081


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; 11 класс. Табличные величины уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • 9 класс. Табличные величины

 • 1. Тепловые свойства жидкостей Вещество Удельная теплоёмкость, Дж/(кг оС) Температура кипения , оС Удельная теплота парообразования , МДж/кг Вода 4200 100 2,3 Масло машинное 1680 Масло подсолнечное 1700 Ртуть 140 357 0,3 Эфир 34,6 2,35 При нормальном атмосферном давлении. При нормальном атмосферном давлении и температуре кипения. 2. Удельная теплота сгорания
 • 10 класс. Табличные величины

 • 1. Плотность твёрдых тел Вещество ρ, кг/м3 ρ, г/см3 Вещество ρ, кг/м3 ρ, г/см3 Алюминий 2700 2,7 Оргстекло 1200 1,2 Бетон 2300 2,3 Парафин 900 0,9 Гранит 2600 2,6 Песок (сухой) 1500 1,5 Дуб (сухой) 800 0,8 Пробка 240 0,24 Железо 7800 7,8 Свинец 11300 11,3 Золото 19300 19,3 Серебро 10500 10,5
 • 8 класс. Табличные величины

 • 1. Плотность твёрдых тел Вещество ρ, кг/м3 ρ, г/см3 Вещество ρ, кг/м3 ρ, г/см3 Алюминий 2700 2,7 Оргстекло 1200 1,2 Бетон 2300 2,3 Парафин 900 0,9 Гранит 2600 2,6 Песок (сухой) 1500 1,5 Дуб (сухой) 800 0,8 Пробка 240 0,24 Железо 7800 7,8 Свинец
 • Систематичне повторення. Підготовка до ЗНО

 • ЦІЛІ ТА РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА Перевірте свої знання Виконайте тест. На розв'язання його завдань відводиться 45 хвилин. Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо. Завдання 1-8 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у Бланку А. Частина 1 01 Мотоцикліст їхав 3 год зі сталою швидкістю. Якщо він проїде ще 12 км із такою ж швидкістю, то його шлях
 • ВІДСОТКИ. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ

 • ВІДСОТКИ. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ Перевірте свої знання Виконайте тест. На розв'язання його завдань відводиться 45 хвилин. Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо. Завдання 1-12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у Бланку А. 01 Виразіть у відсотках число 0,125. А Б В Г Д 1,25 % 12,5% 125 % 0,125 %
 • НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

 • Виконайте контрольний тест На розв'язання його завдань відводиться 45 хвилин. Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо. Завдання 1-12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь 01 Скільки всього відрізків позначено на рисунку? А Б В Г Д 4 8 6 10 12 02 Сума довжин двох відрізків дорівнює 12 см, а їх різниця дорівнює
 • Повторення. Коло та круг

 • КОЛО I КРУГ ТА IХ ВЛАСТИВОСТI Виконайте контрольний тест На розв'язання його завдань відводиться 45 хвилин. Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо. Завдання 1-12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний. 01 Центральний кут на 20° більше вписаного кута, який опирається на ту ж дугу. Знайдіть градусну міру центрального кута. А Б В Г Д 20° 30° 40° 45° 50°