Чи готові вчителі школи до викликів інформаційного суспільства?Науковцями було доведено, що використання ІКТ можливе і доцільне при різних системах і видах навчання: програмованому, проблемному, розвивальному, контекстному, особистісно орієнтованому, дистанційному. Нові завдання інформатизації освіти виникають у зв'язку із сучасними завданнями розвитку освіти, у веденням профільного навчання поглибленням інтеграції й розширенням масштабів упровадження ІКТ у НВП та в процес управління навчальним закладом. Слід зазначити, що збільшення кількості апаратного й програмного забезпечення інформатизації освітнього процесу є необхідною але недостатньою умовою впровадження ІКТ в навчальний процес. Використання ІКТ, як і будь -які інші нововведення, породжує проблеми, пов'язання з необхідністю поєднання інноваційних програм і методик їх використання з державними програмами виховання і навчання, потребує нових вимог до професійного рівня вчителя сучасної школи. Не менш гострими, на мою думку, є і проблема адаптації вчителів до нових умов, які кожного дня виникають у зв'язку з розвитком інформаційного суспільства. Адаптація вчителів до процесу інформатизації - це процес їхнього активного включення в різноманітні форми соціальної взаємодії з узгодженням вимог інформаційного середовища й очікувань, в результаті якого здійснюється засвоєння й використання інформаційно - комунікаційних технологій для професійного розвитку та в професійній діяльності. Чи готові ми до викликів інформаційного суспільства?


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Чи готові вчителі школи до викликів інформаційного суспільства? уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності

 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій В управлінській діяльності та навчально-виховному процесі На виконання Концепції Державної цільової програми Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. Запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів міста інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній
 • Школа – центр сприяння інформаційній культурі

 • Впровадження інформаційних технологій в освіту є сьогодні одним з найважливіших пріоритетів освітньої політики України та багатьох кран світу. Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій впливає сьогодні не тільки на можливості отримувати інформацію та освіту, а й на якість життя загалом. Сучасна школа покликана сформувати соціально активну, творчо мислячу особистість, виробивши у випускників вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові технології, самонавчатися, заглиблюючи і розширюючи наявні знання. З метою підвищення ефективності підготовки
 • Передумови та проблеми використання ІКТ

 • Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015
 • Тематика засідань педрад в 2012/2013 н. р

 • Тематика педрад Губиниської ЗОШ I-III ступеня №1 на 2012/2013 н. р. № з/п Тематика педрад Термін вик. 1 1.Вибори секретаря педагогічної ради. 2. Про підсумки діяльності навчального закладу щодо реалізації регіонального проекту "Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти" в 2011/2012 н. р. та пріоритетні завдання розвитку школи й реалізації ІІІ (креативного) етапу обласного науково-методичного проекту "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості" на 2012/2013н. р. 3.1.Аналіз роботи МР за
 • Модель управління якістю профільного навчання

 • Тема досвіду: "Модель управління якістю профільного навчання". Схвалено модель профільного навчання "Модель управління якістю профільного навчання" На педагогічній раді Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17, протокол № 14 від 25.10.2011 Досвід роботи нашого навчального закладу успішно Впроваджується через: 1) здійснення управлінської діяльності адміністрації школи; 2) організацію урочної пізнавальної діяльності учнів; 3) реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами. Мета моделі. Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної
 • Інформаційні технології в школі : мода чи необхідність?

 • Сучасне життя - це час комп’ютеризації, час інформаційних технологій, час використання обчислювальної техніки й систем зв'язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації. Сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Сучасні інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку ).Історично склалося, що інформатизація освіти є невід'ємною частиною
 • Психологічний аспект «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі»

 • Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства - навчити учнів та вчителів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, сприяє розв'язанню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми навчання. ІКТ відносяться до інноваційних процесів, головне завдання яких є створення нового, що сприятиме