Дошкільнята – майбутні першокласники

Навчання шестирічок вимагатиме від дітей міцного фізичного та психічного здоровья, здатності до складної розумової аналітико-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, розвинених морально-вольових якостей, високої працездатності, а також певного обсягу конкретних знань, умінь та навичок. Минулі ті часи, коли більшість дошкільнят (близько 90 %) відвідували дитячі садки. На жаль, сьогодні з різних причин близько 45% дітей охоплені системою суспільного дошкільного виховання, решта лишається поза увагою суспільної дошкільної системи. Отже, на момент вступу до школи для дітей, які прийшли з родинного кола, і тих, хто відвідував дитсадок, стартові умови виявляються, нерівними. Під час організації роботи з дошкільнятами слід враховувати основні закономірності їхнього фізіологічного, психічного та соціального розвитку, а відтак визначати зміст, обсяг та форми роботи. Не варто продовжувати традицію дублювання шкільних занять, завдань, форм і методів у роботі з дітьми дошкільного віку, підпорядковуючи зміст дошкільної освіти тільки логіці майбутніх навчальних дисциплін. На жаль, між провідними змістовими лініями дошкільної освіти на практиці склалася диспропорція: інтелектуальний розвиток превалює над фізичним, художньо-естетичним та соціально особистісним, через це з життя дошкільнят поступово витісняються специфічні для їхнього віку види діяльності.

Гра - провідний вид діяльності, часто неправомірно замінюється різними статичними заняттями, 5-річній дитині передчасно нав'язується не притаманний її віку соціальний статус. Одночасно йдеться не проте, щоб зовсім не прилучати дитину до навчальної діяльності, дозволяючи їй лише гратися і розважатися. Між провідними видами діяльності дошкільнят, навіть за цілеспрямованої підготовки їх до школи, має зберігатися баланс. Це гарантуватиме їм повноцінне фізичне та психічне здоров'я, запобігатиме перевантаженню та перевтоми дітей при переході до шкільного навчання.

Основними напрямками роботи все ж таки мають бути зміцнення і збереження здоров'я дитини, її соціалізація, розумовий, мовний і моторний розвиток. Особливу увагу слід приділити підготовці руки дитини до письма. З цією метою необхідно створити продуману систему соціальних вправ, ігор, масажів, дій з предметами, продуктивних видів діяльності, спрямованих на розвиток дрібних м'язів руки, бо саме зрілість м'язового контролю забезпечує точність графічних дій. Не варто навчати дітей написання літер і використовувати шкільні прописи.

Громадська думка і вимоги батьків орієнтуються на застарілі уявлення про те, що раннє навчання дитини суто предметних знань забезпечує її успішне навчання у школі, позитивне ставлення до неї дорослих і однолітків. Сьогодні завдання педагогів - змінити цю хибну думку і довести результатами своєї праці правильність трактування сутності природи дошкільного дитинства як самоцінного та важливого періоду, як бази для всього майбутнього життя.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Дошкільнята – майбутні першокласники уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Анкета для батьків майбутніх однокласнків

 • Анкета для батьків майбутніх першокласників 1. З яким, переважно, настроєм Ваша дитина відвідує ДНЗ? 2. Ваша оцінка умов перебування дитини у закладі? Чи отримуєте Ви інформацію про : програми розвитку дитини, за якими працюють у закладі; харчування дитини; режим роботи закладу; профілактичні заходи по оздоровленню дітей. Що, на вашу думку. Необхідно змінт у програмі розвтку дтни старшого дошкільного віку? Чи достатньо, на вашу думку, дтячх книжок, розвивальних ігор та інших дидактичних матеріалів
 • Методична організація навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ “Сонечко”

 • Одним з пріоритетів державної політики в розвитку дошкільної освіти є рівний доступ до якісної освіти, який забезпечується дошкільними навчальними закладами та іншими формами здобуття дошкільної освіти. Законом України від 06.07.2010 р. "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" передбачено обов'язковість дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Основною метою нововведення є створення рівних стартових умов для дітей п'ятирічного віку до майбутнього
 • Система впровадження програми “Впевнений старт”

 • Упровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" Результати впровадження програми "Впевнений старт" обговорювалися на Всеукраїнському науково-практичному семінарі (Київ, 30.06.2011), рішення семінару опубліковано в журналі "Дошкільне виховання", 2011, № 7. Підсумки впровадження Програма "Впевнений старт" зарекомендувала себе як додаткова комплексна програма для підготовки дітей 5-річного віку до школи
 • Видавницька діяльність педагогів ДНЗ №66 м. Харкова

 • 2006 рік - Корекційно-розвивальна програма "Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація". Автор - укладач С. М. Тергоєва, практичний психолог. 2007 рік - Програма гуртка художньо-естетичного напряму. Автори - З. В.Нарожна, О. П. Бичкова. 2008 рік - "Оркестрова діяльність як засіб розвитку естетичних навичок дітей дошкільного віку" , автор З. В.Нарожна. (Робота отримала диплом ІІІ ступеня на ХУІ Харківській обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій). 2009 рік - "Оцінка здатності педагога
 • Програма, за якою працювати дошкільним закладам у 2011-2017 роках

 • Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИРОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної Цільової програми розвитку дошкільної Освіти на період до 2017 року 1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається. Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником Програми. 2. Міністерству освіти і науки разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний
 • СИСТЕМА РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ КРЕАТИВНОГО РОВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

 • Креативність - це означає копати глибше, дивитись краще, виправляти помилки, розмовляти з кішкою, пірнати в глибину, проходити крізь стіни, запалювати сонце, будувати замок на піску, вітати майбутнє. Е. Торренс Автор статті розкриває систему роботи по створенню умов для розвитку дитячої творчості та на роботу з педагогами по розвитку їх власного творчого потенціалу. Ключові слова: Креативність, творча особистість, творчий потенціал, креативне середовище. У наш час гостро стоїть питання виховання творчої особистості, яка може
 • Розвиток пізнавальних інтересів

 • Увага - у молодшому шкільному віці домінує мимовільна увага, але під впливом учіння інтенсивно розвивається довільна увага. Властивості уваги: нестійка увага молодших школярів; діти відчувають значні труднощі у розподілі уваги на два види діяльності; молодші школярі відчувають труднощі і при переключені уваги з одного предмета на інший. Вчитель повинен давати їм час; обсяг уваги дітей менший обсягу уваги у дорослих. Сприймання у молодшому шкільному віці: домінує мимовільне сприймання проте під