ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ


Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України.

Громадянство України регулюється Законом про громадянство України та Конституцією України.

Громадянство - це стійкий правовий зв'язок особи з конкретною державою. Держава визнає і гарантує права та свободи людини, захищає її за межами держави. В свою чергу, громадянин має дотримуватися законів і приписів держави, виконувати встановлені обов'язки. Юридично закріплена система цих прав, обов'язків і законних інтересів, реалізацію і захист яких бере на себе держава, становить правовий статус громадянина, що відрізняє його від іноземців та осіб без громадянства (апатридів).

 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие сочинения всех времен и народов