Ігри для використання на уроках математики


Ігри для використання на уроках математики

Гра "Знаю"

Дiти, починаючи з першої парти, лічать уголос. Кожен учень по порядку встає, називаючи наступне число. Замість числа "5" учень, на якого воно випадає, повинен сказати: "Знаю", - i плеснути п'ять разів у долоні. А наступний знову починає лічбу з одиниці, i т. д. до останнього учня в класi. Число "5" можна замінити будь-яким іншим.

Гра з м'ячем

Учитель вголос промовляє початок твердження, а учень, якому вiн кинув м'ячик, має продовжити. Наприклад: "Якщо в правiй руцi паличок на 3 бiльше, нiж у лiвiй, то у лiвiй..." тощо. Цю гру можна використовувати пiд час вивчення таблиць додавання та вiднiмання.

Гра "Напиши цифру" (прописування цифр у повiтрi)

Учням пропонується завдання в повiтрi написати певну цифру без допомоги рук (носом, плечима, вухом тощо).

Гра "Встав потрiбний знак"

На дошцi записанi приклади, рiвностi чи нерiвностi. Дiти з допомогою рухiв руками ставлять знаки:>, <чи =, а також знаки + чи -.

Гра на знання геометричних фiгур

Учитель показує рiзнi геометричнi фiгури, а дiти сплескують у долоні стiльки разiв, скiльки у фiгури сторiн, кутiв, граней, тощо.

Гра "Живi цифри"

Учитель бере корони iз цифрами. Вiдповiвши правильно на запитання чи виконавши завдання вчителя, учень отримує корону з певною цифрою.

- Як називається ця цифра? (1)

- Що це за цифра? (4)

- Плещуть у долоні ось скільки разiв. (2)

- Хто знає назву цієї цифри? (5)

- Тупніть нiжками ось скiльки разiв. (3)

- Раз, два, три - кожна цифро, оживи!

Учнi одягають корони iз цифрами, виходять, стають у ряд.

- Цифри, слухай мiй наказ: Довго, цифри, не барiться, gо порядку розберiться!

Учнi шикуються в порядку зростання чисел. Цифра 3 - крок уперед! Далi учнi вiдповiдають на запитання вчителя.

- З яких чисел складається число 3?

- Пригадайте склад числа 4.

- Першi числа - крок вперед.

Гра "Котра година?"

Учитель називає або показує на дошцi певний час, а дiти за допомогою рук показують його. Права рука - годинна стрiлка, лiва - хвилинна.

 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие сочинения всех времен и народов