КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ


Початковий рівень (1-3): учень називає прилади та їх призначення, демонструє вміння користуватися окремими з них, може скласти схему досліду лише з допомогою вчителя, виконує роботу без належного оформлення.

Середній рівень (4-6): Учень виконує роботу за зразком або з допомогою вчителя, результат роботи учня дає можливість зробити правильні висновки або їх частину, під час виконання та оформлення виконані помилки.

Достатній рівень (7-9): Учень самостійно монтує необхідне обладнання, виконує робот в повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності проведення дослідів та вимірювань. У звіті правильно й акуратно виконує записи..., самостійно робить висновки

Високий рівень (10-12): Учень виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, визначає характеристики приладів і установок, здійснює грамотну обробку результатів, розраховує похибки, аналізує та обґрунтовує отримані висновки дослідження, тлумачить похибки проведеного експерименту

 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие сочинения всех времен и народов