Медіаосвіта"Під Медіаосвітою слід розуміти навчання теорії й практичним умінням для оволодіння сучасними засобами масової комунікації, розглянутими як частина специфічної, автономної галузі знань у педагогічній теорії й практиці; її слід відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні інших галузей знань, таких, як, наприклад, математика, фізика або географія". Медіаосвіта пов'язана з усіма видами медіа (друкованими й графічними, звуковими, екранними і т. д.) і різними технологіями; вона дає можливість людям зрозуміти, як масова комунікація використовується в їхніх соціумах, опанувати здатностями використання медіа в комунікації з іншими людьми; забезпечує людині знання того, як: 1)аналізувати, критично осмислювати й створювати медіатексти; 2)визначати джерела медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні й/або культурні інтереси, їх контекст; 3)інтерпретувати медіатексти й цінності, розповсюджувані медіа; 4) відбирати відповідні медіа для створення й поширення своїх власних медіатекстів і знаходження зацікавленої в них аудиторії; 5) одержати можливість вільного доступу до медіа, як для сприйняття, так і для продукції. Медіаосвіта є частиною основних прав кожного громадянина будь-якої країни світу на волю самовираження й права на інформацію і є інструментом підтримки демократії."


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Медіаосвіта уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Медіа урок – вимога сучасної школи

 • Термін "медіа" походить від латинського "medium" (засіб, посередник), "media" (засоби, посередники) - позначають технічні засоби створення, зберігання, поширення, сприйняття інформації та обміну її між автором повідомлення і масовою аудиторією, і в сучасному світі повсюдно вживається як аналог терміна ЗМК - засоби масової комунікації. Зростання потреби в інформації і збільшення потоків інформації в людській діяльності зумовлює появу нових технологій - розробку і використання електронних засобів для роботи з інформацією. Нові комунікативні медіа, якими
 • Запровадження інноваційних змін через педагогічний експеримент: актуальність і своєчасність

 • Запровадження інноваційних змін через педагогічний експеримент: актуальність і своєчасність 1920 рік - Була заснована чотирирічна трудова школа, яка налічувала всього 80 дітей. 1925 рік - школа стала семирічною трудовою 1932 рік - школа стала десятирічкою У 1961 році - педагогічний та учнівський колективи одержали від держави чудовий дарунок - нову п'ятиповерхову будову, в який нині знаходиться школа 1976 - На базі школи відкриті спортивні класи (співпраця з басейном - ДЮСШ № 2) 1978 рік - Школа
 • Відкритий урок: “Гроші, їх види і функції”

 • Урок еконоМіки в 10-В класі Тема уроку: Гроші, їх види і функції Мета уроку: Показати, яке значення мають гроші у суспільстві та особисто для кожної родини, людини; Пригадати, як виникли гроші, вияснити їх еволюцію, види та функції, які вони виконують; Формувати критичне мислення вихованців, креативну особистість, здатну творчо сприймати інформацію і створювати власний медіа-продукт; Розвивати вміння ставити себе в різні ситуації і оцінювати ставлення других людей до даного факту; Розвивати в
 • Поради батькам дитини, яку не визнають

 • Коли дитина вступає до школи, або переходить у новий клас, слід попередити учителя про проблеми дитини (заїкання, тики, підвищену сором"язливість тощо); слід забезпечити дитині все те, що дозволить їй відповідати загальним шкільним вимогам; показати конкретні прийоми, що дозволяють дитині змінити тактику поведінки при проявах агресії до неї агресії, слід сприяти спілкуванню з однокласниками поза школою, участі в класних заходах. Конфліктна ситуація вимагає виважених дій. Дитині слід надати можливість пережити всі
 • Школа

 • Вся вона гуде, як рій. І здається, що довколарозквітають квіти мрій. Бігають, сміються діти, та — лиш дзвоник задзвенить —стане тихо, ніби в квітипоховались бджоли вмить. так писав Дмитро ПавличкоА й справді школа наче вулик, а ми як бджілки трудимося здобуваючи знання. Школа залишає велийки слід у серці людини. Переступивши двері її я поринув у цікаву захоплюючу подорож у світ знань. Неповторність моєї школи полягає в тому, що тільки у
 • Структура уроків критичного мислення (самоосвіта)

 • Структура уроків критичного мислення1. Розминка2. Мотивація3. Актуалізація4. Усвідомлення змісту5. РефлексіяРозминка• Замінює оргмоменти традиційного уроку. • Створює сприятливий психологічний клімат на уроці.• Сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.• Сприяє психологічному розвантаженню учнів.Мотивація (Обгрунтування навчання)• Постановка мети уроку ( розуміння практичної значимості навчального матеріалу).• Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми (чітке розуміння вимог від учнів на уроці). Актуалізація •Пробудження зацікавленості, пригадування того, що учні знали.• Відтворення знань, вмінь; встановлення рівня досягнень
 • Інтерактивна робота на уроках словесності та активні методи навчання

 • Інтерактивна робота-це навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах(по 6 осіб). Форми інтерактивної роботи передбачають навчальну взаємодію учнів. Така робота на уроці забезпечує облік індивідуальних особливостей учнів, відкриває великі можливості для кооперування, яке не обмежує простір під час колективної пізнавальної діяльності Мета інтерактивного навчання -створення вчителем умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя. Інтерактивний метод - такий метод, у