Методи навчання


Методи навчання

1.Інформаційно - ілюстрований (повідомлення готової інформації вчителем, усвідомлення сприйняття та запам'ятовування її учнями).

2. Репродуктивний (учитель складає завдання на відтворення знань, уже усвідомлених учнями, способи діяльності за зразком і у варіативних ситуаціях, що легко пізнаються).

3. Проблемно - інформаційний (інформує учнів про проблему і шляхи її вирішення).

4. Частково - пошукові (учитель спонукає учнів до активної дослідницької роботи шляхом постановки питання та його вирішення, коментованих відповідей, зіставлення знань, отриманих у результаті колективного пошуку).

5. Навчально - дослідницький (самостійний пошук знань і способів діяльності, необхідних для вирішення проблеми, творчого використання).

Загальні методи навчання

Монологічний

діалогічний

евристичний

Пошуковий

демонстративний

Алгоритмічний

пояснювальний

Стимулюючий

спонукаючий

Інструктивний

Інформаційно - повідомляючий

Методи роботи учнів

Виконавський

Реконструктивний

Частково-пошуковий

пошуковий

Творчий

Форми організації навчального процесу

Фронтальна

групова

індивідуальна

Компоненти навчальної діяльності

1.Мотивація навчання. 2.Реалізація запланованого матеріалу. 3.Логічність і послідовність викладу. 4.Оптимальність структури уроку 5.Раціональність використання методів, принципів, засобів навчання. 6.Мовна культура учнів, учителя. 7.Результативність уроку. 8.Дисципліна учнів.

 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лучшие сочинения всех времен и народов