Методи проблемного навчанняПсихологічною основою проблемного навчання називають сформульовану

С. Л.Рубінштейном тезу : „ Мислення починається з проблемної ситуації ."

Які ж типі проблем можна включити в проблемне навчання математики?

По - перше проблема математичного опису, перекладу на мови математики ситуацій і задач які виникають в математиці ( в різних галузях знань, техніки, виробництва) або в середні математики ( наприклад переклад геометричної ситуації на мову алгебри чи навпаки ).

В найзагальнішому вигляді її можна назвати проблемою побудови математичних моделей.

Другий Тип проблем полягає в дослідженні результату розв'язування проблем першого типу, це проблема дослідження різних класів моделей. Результатом розв'язування проблем цього типу є дальший розвиток системи теоретичних знань шляхом включення до неї нових " маленьких теорій ".

Третій тип основний тип проблем пов'язаний зі застосуванням нових теоретичних знань які одержані внаслідок розв'язування проблем другого типу, в нових ситуаціях, що істотно відрізняються від тих, в яких здобуті ці знання.

Результатом розв'язування проблем цього типу є перенос математичних знань на вивчення нових об'єктив.

Отже, Три основних типи проблем виконують різні функції : розв'язання проблем першого типу дає нові знання; розв'язання проблем другого типу приводить ці знання в систему; розв'язання проблем третього типу розкриває нові можливості застосування цієї системи знань.

Але незважаючи на переваги проблемного навчання, це вимагає багато часу, шкільне навчання не можна будувати цілком як проблемне. Виникає проблема відбору фрагментів шкільного курсу математики - окремих розділів, тем.

Маю деякі наробки. Є бажання спілкуватися?

Список літератури для ознайомлення з проблемним методом навчання


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Методи проблемного навчання уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Як допомогти дитині у навчанні?

 • 1,Поговорити з дитиною про її ставлення до навчання:чому вона вчиться, чого боїться. 2,Розвивати її пізнавальні інтереси, її потреби в інтелектуальній активності. 3,Розказати, що оцінка, яку вона отримує не так важлива, як важливо те, про що вона дізнається. Про оцінки забудуть, а знання залишаться. 4.Відзначати досягнення, акцентуючи увагу не на оцінку, а на отримані знання, уміння. 5.Розказати, як багато вона може пізнати в школі і як цікаво буде з кожним роком набувати все нових і нових
 • Державна підсумкова атестація в початковій школі

 • У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 13 по 22 травня із української мови та читання, математики. Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п'ятниці. Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006, 2007). На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна
 • Проектна методика

 • Для ефективного застосування проектів необхідним є врахування вікових особливостей, застосування інтригованих знань та вмінь, планування конкретних результатів та вивчення умов їх досягнення. Вчитель має розвивати вміння учнів самостійно діяти, досягаючи конкретних результатів на кожному етапі проекту. Важливо створити дружню атмосферу, заохотити учнів до спілкування англійською під час обговорення і здійснення проекту. У процесі викладання посилюються вимоги щодо формування критичного мислення та застосування на практиці знань. Під час виконання проектів учні
 • Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики

 • Уже минув той час, коли експериментували в усіх напрямках, копіювали чужі технології та запроваджували їх без наукової експертизи й апробації. Зараз будь-яка інновація стала сприйматися стримано. Ми починаємо не тільки зважувати нові ідеї та концепції, а й аналізувати, систематизувати їх, співвідносити із власним педагогічним досвідом. Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно-розвиваючого навчання суттєво змінюється режисура уроку. Не на кожному уроці поки що вдається використовувати
 • Урок фізики 8 клас” Архімедова сила”

 • Урок фізики. 8 клас Тема. Складання і розв'язування задач з теми " Архімедова сила. Умови плавання тіл." Тип уроку: закріплення знань; урок з комп'ютерною підтримкою. Девіз уроку: Набув знань - пристосуй до діла, знання без діла - тяжка ноша. Мета уроку: • Повторити і закріпити знання учнів з теми " Архімедова сила. Умови плавання тіл" за допомогою складання і розв'язання експериментальних, якісних і розрахункових задач, використовуючи комп'ютерні презентації як засобу підтримки під час навчання розв'язання задач. • Продовжити формувати
 • Особистісно – орієнтоване навчання на уроках біології

 • Реформування шкільної біологічної освіти має на меті зробити її більш якісною шляхом забезпечення широких можливостей для розвитку, навчання та виховання творчої особистості, у результаті яких вона буде підготовлена до активного, самостійного життя в суспільстві. Таке складне завдання можна вирішити шляхом впровадження в освітню практику таких технологій, які б створили максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. На сучасному
 • Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів на уроках математики в процесі розв’язання задач

 • Загальна необхідність модернізації освіти в Україні вимагає побудови досконалих, науково обґрунтованих методичних систем. На сучасному етапі видається вельми перспективним нове вирішення проблеми навчання молодших школярів розв'язуванню математичних задач на засадах діяльнісного підходу та надбань загальної теорії задач. Цілісний розвиток інтелекту у молодшому шкільному віці відбувається за певними напрямами: Засвоєння й активне використання мови як засобу мислення. Цей напрям пов'язаний із розвитком мовлення дітей, активним використанням під час розв'язування різноманітних завдань. Важливо навчити