Методична організація навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ “Сонечко”

Одним з пріоритетів державної політики в розвитку дошкільної освіти є рівний доступ до якісної освіти, який забезпечується дошкільними навчальними закладами та іншими формами здобуття дошкільної освіти.

Законом України від 06.07.2010 р. "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" передбачено обов'язковість дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Основною метою нововведення є створення рівних стартових умов для дітей п'ятирічного віку до майбутнього навчання в школі, формування шкільної зрілості.

Функціонування груп дітей 5-річного віку у 2010-2011 н. р. регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законами України "Про дошкільну освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, інструктивно-методичними листами: "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах" (від 17.08.2005 р. № 1/9-431), "Про режим роботи дошкільних навчальних закладів" (від 24.01.2007 р. № 1/9-36), "Про організацію обліку дітей дошкільного віку" (від 07.05.2007 р. № 1/9-263), "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" (від 04.10.2007 р. № 1/9-583), "Про здійснення соціально-педагогічного патронату" (від 17.12. 2008 р. № 1/9-811), інструктивно-методичними рекомендаціями "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі" (від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082).

Найпоширенішими формами здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку є: дошкільні навчальні заклади; групи короткотривалого перебування; групи при загальноосвітніх навчальних закладах, соціально-педагогічний патронат.

Дошкільний навчальний заклад "Сонечко". Здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку в умовах нашого дошкільного навчального закладу організовується відповідно до чинного законодавства та діючих програм для дітей старшого дошкільного віку.

Група короткотривалого перебування. Короткотривале перебування старших дошкільників у нашому дошкільному навчальному закладі передбачено для дітей, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5-12 годин), і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти. Короткотривалий режим перебування дітей обов'язково обумовлюється за графіком роботи з дітьми старшого дошкільного віку: вівторок, середа з 9-00 до 11-30 годин.

Кількість дітей у групі короткотривалого перебування визначається за кількістю заяв батьків.

Керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах короткотривалого перебування дітей здійснює завідуюча дошкільним навчальним закладом та вихователь-методист.

З дітьми працюють вихователі: Євдокименко С. Є., та Суха Л. Ф.

З дітьми п'ятирічного віку, які охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, роботу можуть проводити практичний психолог, логопед, вихователь та інші педагоги, за графіком роботи консультативного центру.

Планування, організація та проведення навчально-виховної роботи з дітьми 5-річного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища та потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

В організації навчально-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку ми забезпечуємо організовану життєдіяльність дітей спільно з дорослим у створеному для цього розвивальному просторі з обов'язковим включенням наступних видів дитячої діяльності:

• ігрової - шляхом проведення дидактичних, рухливих, будівельно-конструктивних, ігор-драматизацій тощо;

• навчально-пізнавальної - через заняття, а також гурткову, індивідуальну роботу, спостереження та екскурсії, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті;

• трудової - у формі індивідуальних і групових трудових доручень, чергувань, колективної праці та ін.;

• комунікативно-мовленнєвої - за допомогою спеціальних мовленнєвих занять, бесід, розмов на особистісні та спільні теми, створення й розв'язання певних ситуацій спілкування, індивідуальної роботи у повсякденному життя, цілеспрямованого залучення дітей до спілкування під час всіх форм організації життєдіяльності;

• художньої - через заняття з художньої праці, образотворчої, музичної, літературної діяльності та розваги, свята, гуртки художньо-естетичного циклу, індивідуальну роботу та ін.;

• рухової - шляхом залучення до участі у заняттях з фізичної культури, плавання, музики, спортивних секцій та хореографічних гуртків, різних форм організації дитячої праці, рухливих ігор у повсякденному житті, фізкультурних свят, розваг, походів, ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну, фізкультурних хвилинок, пауз та ін.

Не можна перетворювати навчально-пізнавальну діяльність 5-річних дошкільників на аналог шкільного поурочного навчання. Вона якісно відрізняється від шкільного навчання формами, методами і прийомами, засобами, стилем і рівнем взаємодії педагога з вихованцем, а не лише змістом, обсягом програмового матеріалу, рівнем вимог до дитини.

У старшій групі проводиться 2-3 заняття на день впродовж 1-1,5 годин тривалістю 25-30 хвилин для дітей 6-го року життя.

Тривалість занять може збільшуватись чи зменшуватись залежно від коливань інтересу, бажань, працездатності дітей, складності завдань тощо. Найбільш сприятливий час для залучення дітей до організованих занять з огляду на закономірності у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливості перебігу уваги, процесів пам'яті й мислення дітей - це період у ранкові години від 9.00 до 11.00.

Позитивним у наших заняттях є те, що вихователю вдається вкластися в передбачений час, серйозно позайматися з малюками. Але зловживати, розраховуючи на самостійність старших дітей, не потрібно.

Важливою умовою розвитку дітей старшого дошкільного віку є залучення батьків до навчально-виховного процесу. Саме тому одним із напрямів діяльності нашого закладу, де діти п'ятирічного віку здобувають дошкільну освіту, є розвиток педагогічної культури батьків, формування у них психолого-педагогічних, фізіолого-гігієнічних і правових знань, а також вироблення вмінь і навичок з виховання дітей.

Таким чином, ми створюємо сприятливі, комфортні умови для розвитку особисті дітей 5-ти річного віку, формування в них цілісної та реалістичної картини світу, ціннісного ставлення до природи, культури, людей, самого себе..


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Методична організація навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ “Сонечко” уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Консультація для батьків

 • Ви запитували :Які права мають батьки щодо доступу і Контролю за роботою дитячого садка? Ми відповідаємо: З метою узгодження в інтересах дитини вимог, дій дошкільного закладу і сім'ї, як суб'єктів її виховання, батьки активно залучаються до педагогічного процесу. Спільна робота батьків та педагогів (консультації, бесіди, батьківські збори, Дні відкритих дверей, сімейні свята, відкриті заняття для батьків тощо) допомагає створити доброзичливу атмосферу взаємостосунків. Відповідно до Закону "Про дошкільну освіту" батьки є учасниками навчально-виховного процесу у
 • Анкета для батьків майбутніх однокласнків

 • Анкета для батьків майбутніх першокласників 1. З яким, переважно, настроєм Ваша дитина відвідує ДНЗ? 2. Ваша оцінка умов перебування дитини у закладі? Чи отримуєте Ви інформацію про : програми розвитку дитини, за якими працюють у закладі; харчування дитини; режим роботи закладу; профілактичні заходи по оздоровленню дітей. Що, на вашу думку. Необхідно змінт у програмі розвтку дтни старшого дошкільного віку? Чи достатньо, на вашу думку, дтячх книжок, розвивальних ігор та інших дидактичних матеріалів
 • Система впровадження програми “Впевнений старт”

 • Упровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" Результати впровадження програми "Впевнений старт" обговорювалися на Всеукраїнському науково-практичному семінарі (Київ, 30.06.2011), рішення семінару опубліковано в журналі "Дошкільне виховання", 2011, № 7. Підсумки впровадження Програма "Впевнений старт" зарекомендувала себе як додаткова комплексна програма для підготовки дітей 5-річного віку до школи
 • Організація процесу харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (методичний посібник)

 • Організація процесу харчування дітей В дошкільних навчальних закладах (методичний посібник) Рекомендовано методичною радою Відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради. Упорядник: Совенко О. В., завідувач ДНЗ №29 "Білий лелека", спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України. Рецензент: Борика Л. О., методист відділу освіти, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України, значок Софії Русової В посібнику висвітлюється питання організації процесу харчування дітей в різних вікових групах дошкільного навчального закладу у відповідності до законодавчих та нормативно-правових документів, Програм розвитку дітей
 • Дошкільнята – майбутні першокласники

 • Навчання шестирічок вимагатиме від дітей міцного фізичного та психічного здоровья, здатності до складної розумової аналітико-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, розвинених морально-вольових якостей, високої працездатності, а також певного обсягу конкретних знань, умінь та навичок. Минулі ті часи, коли більшість дошкільнят (близько 90 %) відвідували дитячі садки. На жаль, сьогодні з різних причин близько 45% дітей охоплені системою суспільного дошкільного виховання, решта лишається поза увагою суспільної дошкільної системи. Отже, на момент вступу до
 • Спывпраця між ДНЗ та ЗОШ

 • Відділ освіти ПетропавлівськоїРайонної Державної АдміністраціїРайонний семінарЗабезпечення наступності між дошкільним навчальним закладом, загальноосвітнім навчальним закладом та сім'єю Місце проведення: Дмитрівський дитячий садок №2 "Ромашка" Час 9.00-11.20 Кількість учасників 25с. Дмитрівка 2012р. План роботи семінару1. Наступність і перспективність дошкільної і початкової освіти.2. Співпраця між навчальними закладами.3. Укладання угоди про співпрацю між навчальними закладами.4. Перегляд спільного осіннього свята з Мері Попінс з участю школярів Дмитрівського ЗОШ та учительки початкових класів Шевченко І. М.
 • Програма, за якою працювати дошкільним закладам у 2011-2017 роках

 • Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИРОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної Цільової програми розвитку дошкільної Освіти на період до 2017 року 1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається. Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником Програми. 2. Міністерству освіти і науки разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний