Модель управління якістю профільного навчанняТема досвіду: "Модель управління якістю профільного навчання".

Схвалено модель профільного навчання "Модель управління якістю профільного навчання" На педагогічній раді Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17, протокол № 14 від 25.10.2011

Досвід роботи нашого навчального закладу успішно Впроваджується через:

1) здійснення управлінської діяльності адміністрації школи;

2) організацію урочної пізнавальної діяльності учнів;

3) реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами.

Мета моделі. Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти упродовж усього життя; виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Основні завдання моделі профільного навчання:


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Модель управління якістю профільного навчання уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності

 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій В управлінській діяльності та навчально-виховному процесі На виконання Концепції Державної цільової програми Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. Запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів міста інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній
 • Чи готові вчителі школи до викликів інформаційного суспільства?

 • Науковцями було доведено, що використання ІКТ можливе і доцільне при різних системах і видах навчання: програмованому, проблемному, розвивальному, контекстному, особистісно орієнтованому, дистанційному. Нові завдання інформатизації освіти виникають у зв'язку із сучасними завданнями розвитку освіти, у веденням профільного навчання поглибленням інтеграції й розширенням масштабів упровадження ІКТ у НВП та в процес управління навчальним закладом. Слід зазначити, що збільшення кількості апаратного й програмного забезпечення інформатизації освітнього процесу є необхідною але недостатньою умовою
 • МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ у КЗШ № 114

 • (у питаннях та відповідях) Які засади має впровадження моделі державно - громадського управління в систему управління освітою у КЗШ № 114? Формування демократичного світогляду і культури молоді - одне з найбільш відповідальних і складних завдань сучасної гуманітарної політики, освіти і виховання, тому модернізація змісту освіти на сьогодні є однією з основних проблем перебудови освітньої системи в Україні. Перехід до демократії - масштабний процес, який передбачає не лише політичні, а й економічні, соціальні
 • Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі

 • Врахування психофізіологічних особливостей студентів як суб'єктів навчання та виховання є визначальними у раціонально організованому навчальному процесі, окрім цілей навчання. Правильне врахування психофізіологічних закономірностей навчально-пізнавальної діяльності є основою сформованої на базі багатовікового досвіду системи методів, засобів, організаційних форм, прийомів навчання та виховання. Інформаційні технології навчання (ІТН) можуть бути ефективними і не шкодити фізичному та психічному здоров'ю студентів тільки тоді, коли вони органічно вписуватимуться у традиційну систему навчання. Основною і необхідною складовою
 • Використання даних моніторингу в навчальному закладі

 • На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом, необхідність переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце інноваційним процесам для підвищення рівня якості освіти. Виходячи з цього, нами була визначена стратегічна мета - підвищення рівня якості освіти для формування і розвитку соціально зрілої та
 • Принципи управління освітою і школою

 • Державність управління школою як принцип полягає в тому, що розвиток освіти, фінансування здійснюється в певному порядку. У Положенні про школу (2001 р.) зазначається, що школа є автономною в організації навчально-виховного процесу, юридично і фінансово самостійною у своїй діяльності. Вона діє відповідно до Конституції України, Закону "Про освіту", а також нормативних актів Міністерства освіти і науки України, типового та шкільного статутів. Кожна школа на основі типового статуту розробляє свій статут, у
 • ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИФорми організації навчання - цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена й методично забезпечена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, співпраці. Взаємодія уча- Сників навчального процесу є основою поділу організаційних форм навчання на три групи: 1) індивідуальні заняття, у тому числі - самонавчання; 2) колективно-групові заняття; 3) індивідуально-колективні заняття. Найпоширенішою в навчанні інформатики є Фронтальне Навчання застосовується при роботі всіх дітей над одним і тим самим змістом або при засвоєнні одного й того самого виду