Нормативна база
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від ­­­­­­­­­­­­­­_26.01.2011 № ___58_

КОНЦЕПЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

Вступ

За роки незалежності Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових

Стандартів, перехід на нові методи навчання, введення ефективних технологій оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів.

Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.

У зв'язку з тим, що літературну освіту в загальноосвітній школі забезпечують декілька різних предметів, є необхідність розробки єдиної Концепції літературної освіти (далі - Концепція) для їх викладання в сучасних умовах.

Актуальність Концепції літературної освіти викликана такими чинниками:

· відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками для дисциплін, що забезпечують літературну освіту;

· значним перевантаженням літературних курсів, невідповідністю введених до них творів віковим особливостям учнів, що призводить до згасання інтересу до читання;

· необхідністю ґрунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу;

· важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному українському суспільстві;

· стрімким розвитком комп'ютерних технологій, мас-медіа, аудіо - й відеопродукції, що витісняють книгу з кола захоплень дітей;

· потребою формування у молодого покоління активної громадянської позиції;

· переходом на 11-річне навчання в загальноосвітній школі;

· введенням профільного навчання.

Концепція спрямована на реалізацію завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою школою як школою формування нового покоління особистостей з високою гуманітарною культурою і громадянською відповідальністю, необхідністю збереження національної ідентичності, духовних ідеалів слов'янства в умовах глобалізації світового простору.

Основними завданнями Концепції є:

· вироблення спільних методологічних засад для предметів, що забезпечують літературну освіту в школі, - таких, які найбільш повно дозволять розкрити духовно-естетичний потенціал художньої словесності та забезпечити виховну функцію літератури;

· виокремлення та узгодження складових літературної освіти, а також змістового їх забезпечення;

· визначення структури, етапів і стратегічних завдань літературної освіти на кожному етапі;

· забезпечення наступності і взаємозв'язку етапів літературної освіти учнів протягом періоду навчання.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Нормативна база уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Я вважаю це цікаво

 • Як, відомо, Канада має дві офіціальні мови: англійську та французьку. Особливістю канадської освіти є білінгвальне навчання: обов'язкове вивчення англійської і французької мов, а також вивчення однієї з малих "культур спадщин". Білінгвальне навчання повинне знімати мовні проблеми учнів, покращувати успішність, розвивати навички усної мови. Програми білінгвального навчання варіативні. Частина з них передбачає розвиток розмовних навичок. Всі програми передбачають, що школярі білінгвальних учбових закладів повинні стати компетентними з мови і культури більшість, яка
 • Основні шляхи формування читацької активності

 • · Бесіди про книги, письменників, твори;· книжкові виставки;· книжкові полиці;· екскурсії до бібліотеки;· голосні читання улюбленої книги;· драматизації, інсценівки за творами;· літературні ігри, гра-подорож;· конкурси на кращого читця, кращих саморобок, малюнків за книгами та ін.;· залучення засобів наочного (ілюстрації) та засобів масової інформації (кіно, телебачення, радіо);· консультаційна допомога в доборі книжок;· контроль регулярності відвідування бібліотеки;· перевірка якості дитячого читання;· читацькі щоденники;· стенди або папки педагогічного спостереження за дитячим читанням;· цікаві
 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів

 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів Маміної Лариси Іванівни Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запам'ятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків. Нині у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок. У північних народів є простий і мудрий афоризм: "Якщо подарувати людині одну
 • ПРАВА І СВОБОДИ УЧНІВ

 • Права і свободи дитини охороняються Конвенцією ООН про права дитини, чинним Законодавством України Учні мають право на: · Свободу отримання інформації. · Свободу думки, совісті і релігії. · На шану людської гідності. · Здобуття безкоштовної освіти відповідно до державних освітніх стандартів, розвиток своєї особи, своїх талантів, розумових і фізичних здібностей. · Оцінку знань і умінь навчання, отримання оцінки по кожному предмету виключно відповідно до своїх знань і умінь. · Завчасне повідомлення про терміни і об'єм контрольних робіт
 • Урок

 • At The ZoО Мета: Розвиток навичок пошукового читання за темою: "Тварини". Розвиток навичок використання питальних речень. Ознайомлення з новою лексикМатеріали: 2 хустинки або шарфа, 2 картки з назвами тварин, копія роздавального матеріалу 1 або 2 для кожного учняПідготовка учнів до сприйняття теми Матеріали: 2 хустинки або шарфи, 2 картки з назвами тварин. Учитель об'єднує учнів у 2 групи та викликає одного представника з кожної групи. Учитель показує кожному з них
 • Модель управління якістю профільного навчання

 • Тема досвіду: "Модель управління якістю профільного навчання". Схвалено модель профільного навчання "Модель управління якістю профільного навчання" На педагогічній раді Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17, протокол № 14 від 25.10.2011 Досвід роботи нашого навчального закладу успішно Впроваджується через: 1) здійснення управлінської діяльності адміністрації школи; 2) організацію урочної пізнавальної діяльності учнів; 3) реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами. Мета моделі. Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної
 • Модуль Друга Світова війна 11 клас

 • Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровський інститутпіслядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Синельниківської міської ради Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6 Навчальний модуль "Друга світова війна" 11 клас Автор: Король Вікторія Віталіївна Вчитель історії ЗНЗ № 6 Синельниково 2011 Анотація Посібник містить розробку модуля "Друга світова війна". Вчитель у посібнику подає загальну характеристику запропонованого модуля, детальний опис його впровадження, додаткові матеріали, презентації вчителя та учнів тести для