СИСТЕМА РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ КРЕАТИВНОГО РОВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИКреативність - це означає копати глибше, дивитись краще, виправляти помилки, розмовляти з кішкою, пірнати в глибину, проходити крізь стіни, запалювати сонце, будувати замок на піску, вітати майбутнє.

Е. Торренс

Автор статті розкриває систему роботи по створенню умов для розвитку дитячої творчості та на роботу з педагогами по розвитку їх власного творчого потенціалу.

Ключові слова: Креативність, творча особистість, творчий потенціал, креативне середовище.

У наш час гостро стоїть питання виховання творчої особистості, яка може самостійно орієнтуватись у дійсності, вміє знаходити нестандартні рішення на основі критичного ставлення до здобутої інформації, і тому проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку набуває особливого значення бо саме дошкільний вік має багатющі можливості для їх розвитку.

Будучи однією з найактуальніших, проблема розвитку творчих здібностей привертає увагу вчених різних галузей, оскільки пов'язана з питаннями проектування гнучких моделей освітнього простору, розробки варіативних форм і методів навчання і виховання, що відповідають освітнім потребам і віковим можливостям особистості. Поняття „творчість" та „креативність" традиційно вживаються коли йдеться про художню діяльність дошкільника, музичну, образотворчу, літературну, театралізовану і вкрай рідко стосовно інших видів діяльності - пізнавальної, моральної, комунікативної. Педагоги майже ніколи не характеризують своїх вихованців як таких, що творчо (не творчо) ставляться до життя в цілому.

Базова програма розвитку дошкільника "Я у Світі" вперше заявила про креативність як одну з пріоритетних ліній розвитку дошкільника. Це зроблено з багатьох причин, але найбільш важливою є причина стимуляції вироблення стратегії і тактики створення у дошкільному закладі сприятливих умов для розвитку креативності дошкільника, тому що креативність не можливо формувати, її треба тільки стимулювати.

Працюючи над першим етапом обласного науково-методичного проекту "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості", який включав:вивчення і створення каталогу психолого-педагогічної, методичної літератури, створення каталогу методик обстеження різних видів творчих здібностей дітей, створення креативного середовища, діагностику готовності педагогічних кадрів, необхідно в першу чергу зосередити свою увагу на створенні креативного середовища та на роботу з педагогами по розвитку їх власного творчого потенціалу, підвищенню професіоналізму, підбору підходів до створення умов формування творчої особистості дитини та організації педагогічного процесу, направленого на розвиток креативних здібностей.

Завдання сучасного дошкільного навчального закладу - створення умов для систематичної, комплексної роботи з розвитку креативності у дітей дошкільного віку в усіх вікових групах. Діагностика рівня навченості дошкільнят старших груп, які йдуть до школи виявила, що лише у 23,7% вихованців рівень діяльності - творчий.

Це породило ряд протиріч:

- між орієнтацією нового змісту освіти на творчий розвиток особистості дошкільника і традиційними формами навчання;

- між сформованістю у дошкільнят певної системи фактичних знань і недостатнім розвитком творчої уяви.

Творчість - складний процес, пов'язаний з характером, інтересами, здібностями особистості. Творчі здібності - це індивідуальні особливості, якості людини, які визначають успішність виконання їх творчої діяльності різного роду. Новий продукт, отриманий особистістю в творчості, може бути об'єктивно новим (соціально значимим відкриттям) і суб'єктивно новим (відкриттям для себе). Розвиток творчого процесу, в свою чергу, збагачує уяву, розширює знання, досвід та інтереси дитини. Дошкільний вік має багатющі можливості для розвитку творчих здібностей. На жаль, ці можливості з часом втрачаються, тому необхідно, якомога ефективніше використовувати їх в дошкільному дитинстві.

Ефективність розвитку творчих здібностей багато в чому залежить від того матеріалу, на основі якого складено завдання. На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури (Г. С. Альтшуллер, В. А. Бухвалов, А. А. Гін, М. А. Данилов, А. М. Матюшкін та ін) були виділені наступні вимоги до творчих завдань:


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; СИСТЕМА РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ КРЕАТИВНОГО РОВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів

 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів Маміної Лариси Іванівни Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запам'ятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків. Нині у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок. У північних народів є простий і мудрий афоризм: "Якщо подарувати людині одну
 • Розвиток творчих здібностей дитини

 • "Як визначити творчі здібності дитини у початковій школі" Питання для обговорення Розвиток творчих здібностей дітей Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей Визначення творчих здібностей дітей s "За - проти"; "Що станеться, якщо...?"; "Яким я уявляю собі...?"; "Уяви собі"; "Логічний ланцюжок"; "Ланцюжок думок"; "Опиши (намалюй) навпаки"; "Барон Мюнхаузен"; Складання творів за поданим початком, кінців кою, назвою; Слухання музики й добирання прикметників; Складання кросворд1в, сканворд1в, загадок; "Крісло автора"; "Сніговий ком"; "Ситуація"; "Фантазери". Розвивати творчі здібності дітей допомагає використання методик критичного мислення: "Мозковий штурм"; "Гронування"; "Кубування"; "Сенкан"; "Читання з передбаченням"; Проводження інтегрованих уроків дає можливість
 • Видавницька діяльність педагогів ДНЗ №66 м. Харкова

 • 2006 рік - Корекційно-розвивальна програма "Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація". Автор - укладач С. М. Тергоєва, практичний психолог. 2007 рік - Програма гуртка художньо-естетичного напряму. Автори - З. В.Нарожна, О. П. Бичкова. 2008 рік - "Оркестрова діяльність як засіб розвитку естетичних навичок дітей дошкільного віку" , автор З. В.Нарожна. (Робота отримала диплом ІІІ ступеня на ХУІ Харківській обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій). 2009 рік - "Оцінка здатності педагога
 • Засідання ММО вчителів 1-х класів 2012-01-31

 • 31 січня на базі загальноосвітньої середньої школи № 10 відбулося чергове засідання міського методичного об'єднання вчителів 1-х класів(керівник Бесараб віта Михайлівна, учитель початкових класів СШ № 11). Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток молодших школярів, зокрема творчих здібностей особистості. У сучасних як ніколи актуальні дидактичні заповіді В. Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю" він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому,
 • Проект “Творча особистість”

 • Опис проекту Розвиток творчої особистості потребує впровадження нових дидактико-методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-виховний процес, виходячи із поставленої мети. Заняття за вільним вибором більшою мірою, ніж робота в класі, дозволяють реалізувати диференціацію навчання, що припускає застосування різних методів роботи. Це дає змогу врахувати різноманітні потреби і можливості творчо розвинених дітей. Розвивати творчі здібності дитини можна лише через залучення її до творчого процесу. Запропонований проект "Творча особистість" має створювати належні умови для реалізації принципів
 • Розвиток творчих умінь і здібностей учнів

 • Розвиток творчих умінь і здібностей учнів Провідного значення в процесі розвитку творчої індивідуальності школярів набуває розвиток творчих умінь і здібностей учнів, які є невід'ємною складовою становлення творчої індивідуальності. Польський науковець Анджей Горальський, автор популярної книги "Теорія творчості", переконаний: "Творчість - це вид ремесла, ... і цього ремесла можна навчити" . Видатний дидактик А. Хуторський виділяє такі особисті якості учня, які підлягають розвитку: - Когнітивні (пізнавальні); - Креативні (творчі); - Оргдіяльнісні (методологічні); - Комунікативні, світоглядні [4, с. 51]. Цілу
 • Візьми участь у створенні концепції розвитку школи

 • Проект Концепція розвитку Боровківської середньої загальноосвітньої школи На 2012-2015 р. Завдання школи - навчити жити, наша школа - школа життя. - оптимізація освітнього процесу з метою збереження фізичного, психічного та духовного здоров'я школярів; - посилення значущості суспільно-гуманітарного циклу дисциплін, які сприяють формуванню духовності, активній громадянській позиції особистості, її інтеграції в світову культуру; - продовження введення профільного навчання в старшій школі з метою забезпечення професійної орієнтації та професійного самовизначення школярів; - забезпечення умов для розвитку та становлення