Система впровадження програми “Впевнений старт”Упровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" Результати впровадження програми "Впевнений старт" обговорювалися на Всеукраїнському науково-практичному семінарі (Київ, 30.06.2011), рішення семінару опубліковано в журналі "Дошкільне виховання", 2011, № 7.

Підсумки впровадження Програма "Впевнений старт" зарекомендувала себе як додаткова комплексна програма для підготовки дітей 5-річного віку до школи в умовах обов'язкової дошкільної освіти; оптимальним є використання даної Програми для підготовки дітей до школи в умовах загальноосвітнього навчального закладу та груп короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах; у Програмі чітко визначені завдання розвитку 5-річної дитини за основними розділами; Програма містить поради батькам за всіма розділами, що дає можливість використовувати її в родинному вихованні, та педагогу планувати та ефективно здійснювати роботу з батьками.

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", "Про охорону дитинства" та інших чинних актів вищих органів державної влади.

У зв'язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-VI "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу", постала проблема надання обов'язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Для її розв'язання передбачається запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою. Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (що є державним освітнім стандартом) і реалізуються Державною базовою програмою "Я у Світі".

Основні механізми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року окреслено у Державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629. На її виконання розроблено План заходів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 липня 2011 р. № 905, яким передбачено створення належних умов для функціонування дошкільної освіти, а саме:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

- популяризація обов'язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

- модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;

- урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

На сьогоднішній день ми маємо нову програму розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", яка з 2011 року впроваджується у дошкільних навчальних закладах та ( ЧИТАТЬ СЛАЙД)

У 2012/2013 навчальному році педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів особливу увагу необхідно акцентувати на вирішення таких питань:

Ø забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку;

Ø збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей з раннього віку;

Ø підвищення якості дошкільної освіти.

Програма регламентується наступними нормативними актами:

Проблема забезпечення рівних стартових можливостей усім дітям старшого дошкільного віку має розглядатися в контексті визнання обов'язковості дошкільної освіти для цієї вікової категорії.

З огляду на це, управлінським та методичним службам необхідно забезпечувати доступність освіти всім дітям старшого дошкільного віку через запровадження різних варіативних форм її здобуття

Орієнтири змістового наповнення освітньої роботи із старшими дошкільниками в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти подано у програмі розвитку дитини старшого дошкільного віку "Впевнений старт". Програма базується на засадах особистісно-орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, взаємодії навчального закладу і родини. Ключові освітні завдання, показники розвитку та поради батькам викладено у розділах "Фізичний розвиток", "Пізнавальний розвиток", "Мовленнєвий розвиток", "Художньо-естетичний розвиток", "Ігрова діяльність", "Трудова діяльність".

При роботі з дітьми старшого дошкільного віку Педагогам варто спрямовувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, художньої, предметно-практичної, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої), передбачати різноманітні форми і методи освітнього впливу.

Рекомендації щодо особливостей здійснення педагогічної діяльності з дітьми цієї вікової категорії даються в інструктивно-методичному листі МОН "Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку" від 27.09.2010 № 1/9-666 та в збірнику методичних матеріалів "Обов'язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи", автори-упорядники Долинна О. П., Бурова А. П., Низковська О. В., Носачова Т. П. - Тернопіль: Мандрівець, 2011 ("Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах", лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт від 12.04.2011 № 1.4/18-Г-229).

Ефективність такої взаємодії досягається через реалізацію важливих завдань:

- забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини;

- підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей;

- заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги;

- залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім'ї та дошкільному навчальному закладі.

Тісна співпраця всіх служб дошкільного навчального закладу, батьківської громадськості, керівних інстанцій, їх націленість на досягнення спільної мети стане запорукою успішної організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

А пошуки шляхів до планування роботи за програмою через планування такої роботи проходить...

Треба пам'ятати просту народну мудрість:

"Якщо твої плани розраховані на рік - сій жито, якщо на десятиліття - саджай дерева, якщо навіки - виховуй дітей".


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Система впровадження програми “Впевнений старт” уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Анкета для батьків майбутніх однокласнків

 • Анкета для батьків майбутніх першокласників 1. З яким, переважно, настроєм Ваша дитина відвідує ДНЗ? 2. Ваша оцінка умов перебування дитини у закладі? Чи отримуєте Ви інформацію про : програми розвитку дитини, за якими працюють у закладі; харчування дитини; режим роботи закладу; профілактичні заходи по оздоровленню дітей. Що, на вашу думку. Необхідно змінт у програмі розвтку дтни старшого дошкільного віку? Чи достатньо, на вашу думку, дтячх книжок, розвивальних ігор та інших дидактичних матеріалів
 • Організація процесу харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (методичний посібник)

 • Організація процесу харчування дітей В дошкільних навчальних закладах (методичний посібник) Рекомендовано методичною радою Відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради. Упорядник: Совенко О. В., завідувач ДНЗ №29 "Білий лелека", спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України. Рецензент: Борика Л. О., методист відділу освіти, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України, значок Софії Русової В посібнику висвітлюється питання організації процесу харчування дітей в різних вікових групах дошкільного навчального закладу у відповідності до законодавчих та нормативно-правових документів, Програм розвитку дітей
 • Методична організація навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ “Сонечко”

 • Одним з пріоритетів державної політики в розвитку дошкільної освіти є рівний доступ до якісної освіти, який забезпечується дошкільними навчальними закладами та іншими формами здобуття дошкільної освіти. Законом України від 06.07.2010 р. "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" передбачено обов'язковість дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Основною метою нововведення є створення рівних стартових умов для дітей п'ятирічного віку до майбутнього
 • Консультація для батьків

 • Ви запитували :Які права мають батьки щодо доступу і Контролю за роботою дитячого садка? Ми відповідаємо: З метою узгодження в інтересах дитини вимог, дій дошкільного закладу і сім'ї, як суб'єктів її виховання, батьки активно залучаються до педагогічного процесу. Спільна робота батьків та педагогів (консультації, бесіди, батьківські збори, Дні відкритих дверей, сімейні свята, відкриті заняття для батьків тощо) допомагає створити доброзичливу атмосферу взаємостосунків. Відповідно до Закону "Про дошкільну освіту" батьки є учасниками навчально-виховного процесу у
 • Дошкільнята – майбутні першокласники

 • Навчання шестирічок вимагатиме від дітей міцного фізичного та психічного здоровья, здатності до складної розумової аналітико-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, розвинених морально-вольових якостей, високої працездатності, а також певного обсягу конкретних знань, умінь та навичок. Минулі ті часи, коли більшість дошкільнят (близько 90 %) відвідували дитячі садки. На жаль, сьогодні з різних причин близько 45% дітей охоплені системою суспільного дошкільного виховання, решта лишається поза увагою суспільної дошкільної системи. Отже, на момент вступу до
 • Наші традиції

 • У дошкільному закладі №66 проходить багато цікавих заходів та свят. Сформовані свої традиції. Познайомтесь з ними. 1 ВЕРЕСНЯ Зустріч із новими та знайомими друзями. На це свято приходять чарівні казкові герої. Звучать привітання, вірші, діти старшого дошкільного віку готують сценки-мініатюрки. Лунають пісні і починається новий навчальний рік. ДЕНЬ ВИХОВАТЕЛЯ - 3 ЛИСТОПАДА Традиційний концерт - подарунок вихователям, який готують діти старшого дошкільного віку, організовується виставка композицій "Дарунки чарівної осені". СВЯТО ОСЕНІ Це традиційне свято, на якому
 • Програма, за якою працювати дошкільним закладам у 2011-2017 роках

 • Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИРОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної Цільової програми розвитку дошкільної Освіти на період до 2017 року 1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається. Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником Програми. 2. Міністерству освіти і науки разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний