Технологія організації колективно-групового навчання

Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність, яка пронизує увесь навчальний процес. При фронтальному навчанні весь клас працює над одним навчальним завданням під безпосереднім керівництвом учителя. При цьому клас працює в єдиному темпі. Проте при фронтальній роботі надзвичайно важко забезпечити високу активність усіх дітей, тому що учитель орієнтується на рівень середніх учнів. Школярі з низьким рівнем навчальних можливостей за таких умов неспроможні сприйняти й осмислити матеріал у повному обсязі. Також треба звернути увагу на недостатнє спілкування однокласників, яке можливе тільки з дозволу вчителя. В індивідуальній роботі кожен учень працює самостійно. Темп його роботи залежить від розвитку інтересів, нахилів, навчальних можливостей, підготовленості учнів; контакти з учителем обмежені. Усі недоліки фронтальної та індивідуальної роботи компенсує групова, при якій учні об'єднуються в малі групи, що мають загальну навчальну мету та працюють під керівництвом учителя та в співпраці з учнями. Учитель при груповій навчальній діяльності керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють діяльність учнів. Стосунки між педагогом і школярами набувають характеру співпраці, тому що педагог втручається в роботу групи в тому випадку, якщо в учнів виникають питання і вони самі звертаються за допомогою. Групова діяльність дозволяє реалізувати природне прагнення дітей до спілкування. Учням інколи психологічно складно звертатися по допомогу до вчителя і набагато простіше - до однолітків. Спочатку потрібно ознайомити учнів з правилами групового навчання або скласти їх разом: Діти повинні знати не тільки конкретну задачу, але й мету уроку. Типи групового навчання: Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, умінню доводити та відстоювати власну точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культурі ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці.


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Технологія організації колективно-групового навчання уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Методи навчання

 • Методи навчання 1.Інформаційно - ілюстрований (повідомлення готової інформації вчителем, усвідомлення сприйняття та запам'ятовування її учнями). 2. Репродуктивний (учитель складає завдання на відтворення знань, уже усвідомлених учнями, способи діяльності за зразком і у варіативних ситуаціях, що легко пізнаються). 3. Проблемно - інформаційний (інформує учнів про проблему і шляхи її вирішення). 4. Частково - пошукові (учитель спонукає учнів до активної дослідницької роботи шляхом постановки питання та його вирішення, коментованих відповідей, зіставлення знань, отриманих у результаті
 • Інтерактивне навчання

 • Інтер активне навчання для мене, це - форма роботи на уроці, коли кожна дитина відчуває свою успішність і те, що вона теж щось може вивчити, розповісти, зіграти, спілкува- тися іноземно. мовою в межах програми. Навчальний процес - це постійна взаємодія учнів. Це співнавчання, взаємонавчання( колективне, групове). І тут чень і вчитель є рівноправними, рівнозначними у процесі навчання. Але дисципліна, безумовно, повинна бути. Все тримається на використанні рольових ігор, просто ігор, моделюванні ігрових ситуацій, вирішенні задач, використанні
 • Інтерактивна робота на уроках словесності та активні методи навчання

 • Інтерактивна робота-це навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах(по 6 осіб). Форми інтерактивної роботи передбачають навчальну взаємодію учнів. Така робота на уроці забезпечує облік індивідуальних особливостей учнів, відкриває великі можливості для кооперування, яке не обмежує простір під час колективної пізнавальної діяльності Мета інтерактивного навчання -створення вчителем умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя. Інтерактивний метод - такий метод, у
 • Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій

 • В умовах інформаційної системи освіти в навчанні іноземної мови активно й успішно використовуються інформаційно-комунікативні технології, які дозволяють значно підвищити ефективність цього процесу. Сучасний етап інформатизації навчання характеризується використанням нових інформаційних і телекомунікаційних, мультимедійних технологій. Існують дві основні області застосування комп'ютерів у навчальній діяльності: комп'ютерна підтримка традиційного навчання і навчання, що реалізується з допомогою комп'ютерна. Комп'ютер може застосуватися вчителем для вирішення особистих дидактичних задач протягом уроку: Представлення інформації в різних формах; Формування в учнів
 • ЇЇ професія – любити дітей

 • ЇЇ професія - любити дітей Найкраща роль у шкільній справі, звичайно, належить учителю. Саме від його таланту, ерудиції, душевної щедрості багато в чому залежить духовний клімат школи. Такою у Володимирівській СЗШ І-ІІІ ст. вважають учительку біології Янченко Тетяну Володимирівну. Вона - ерудована, глибоко знає програмовий матеріал з біології, добре володіє методикою його викладання. Працює над проблемою :"Розвиток продуктивної творчої діяльності учнів на основі використання дослідницьких технологій навчання". Зацікавлює учнів на уроці,
 • Навчальна мотивація

 • Навчальна мотивація має три складові: вступна мотивація, поточна та заключна. Перш за все, мене цікавить Вступна мотивація, яка активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню початкового бажання засвоїти навчальний матеріал, викликає інтерес до процесу навчання, тому приділяю їй значну увагу. Даючи урок в 9 класі, після повідомлення теми, наголошую на тому, що після її вивчення ми будемо знати..., уміти... Беручи участь у конкурсі "Учитель року", працюючи над темою: "Дмитро Павличко. Основні
 • Педагогічна майстерність

 • За висловом "педагогічна майстерність" криються величезний життєвий, педагогічний досвід учителя, його творчість, абсолютне знання предмета, володіння прийомами викладання, уміння зацікавити, навчити учнів. Учитель-майстер своєї справи цілком розуміє, що викладання суспільних дисциплін не є автоматичним вкладанням навчального матеріалу у голову учня. Надзадача учителя -уміння побудувати таку спільну навчальну діяльність, щоб учень мав непереборне бажання побачити минуле, почути його аналіз, відчути майбутнє, а потім захотіти учитись, приходити на урок історії для спілкування