Використання інтерактивних форм навчання на уроках інформатики

Реформування середньої освіти і ті вимоги, що ставляться до випускників, повинні докорінно змінити навчальні методики. Сьогодні намітився перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку особистості, від накопичення знань до вміння оперувати знаннями, від „одноразової" освіти до безперервної, від поточної організації навчання до індивідуальної. Одним з генеральних завдань реформування освіти в Україні є підготовка освіченої творчої особистості, формування її фізичного і морального здоров'я. Розв'язання цієї проблеми передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, який скеровано на розвиток особистості учня. У зв'язку з цим педагоги відчувають потребу у введені таких методик, які б допомогли реалізації особистісного підходу до дитини. Урок - форма організації


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Використання інтерактивних форм навчання на уроках інформатики уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів

 • Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів Маміної Лариси Іванівни Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запам'ятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків. Нині у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок. У північних народів є простий і мудрий афоризм: "Якщо подарувати людині одну
 • Модель управління якістю профільного навчання

 • Тема досвіду: "Модель управління якістю профільного навчання". Схвалено модель профільного навчання "Модель управління якістю профільного навчання" На педагогічній раді Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17, протокол № 14 від 25.10.2011 Досвід роботи нашого навчального закладу успішно Впроваджується через: 1) здійснення управлінської діяльності адміністрації школи; 2) організацію урочної пізнавальної діяльності учнів; 3) реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи зі школярами. Мета моделі. Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної
 • Інтерактивне навчання

 • Інтер активне навчання для мене, це - форма роботи на уроці, коли кожна дитина відчуває свою успішність і те, що вона теж щось може вивчити, розповісти, зіграти, спілкува- тися іноземно. мовою в межах програми. Навчальний процес - це постійна взаємодія учнів. Це співнавчання, взаємонавчання( колективне, групове). І тут чень і вчитель є рівноправними, рівнозначними у процесі навчання. Але дисципліна, безумовно, повинна бути. Все тримається на використанні рольових ігор, просто ігор, моделюванні ігрових ситуацій, вирішенні задач, використанні
 • ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИФорми організації навчання - цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена й методично забезпечена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, співпраці. Взаємодія уча- Сників навчального процесу є основою поділу організаційних форм навчання на три групи: 1) індивідуальні заняття, у тому числі - самонавчання; 2) колективно-групові заняття; 3) індивідуально-колективні заняття. Найпоширенішою в навчанні інформатики є Фронтальне Навчання застосовується при роботі всіх дітей над одним і тим самим змістом або при засвоєнні одного й того самого виду
 • Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики

 • Уже минув той час, коли експериментували в усіх напрямках, копіювали чужі технології та запроваджували їх без наукової експертизи й апробації. Зараз будь-яка інновація стала сприйматися стримано. Ми починаємо не тільки зважувати нові ідеї та концепції, а й аналізувати, систематизувати їх, співвідносити із власним педагогічним досвідом. Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно-розвиваючого навчання суттєво змінюється режисура уроку. Не на кожному уроці поки що вдається використовувати
 • Використання даних моніторингу в навчальному закладі

 • На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом, необхідність переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце інноваційним процесам для підвищення рівня якості освіти. Виходячи з цього, нами була визначена стратегічна мета - підвищення рівня якості освіти для формування і розвитку соціально зрілої та
 • Соціально – орієнтований підхід в навчально – виховному процесі школи

 • Концепція соціально орієнтованої освіти розглядає розвиток особистості школяра не як самостійний процес, а як закономірний результат розвитку мікросоціуму (родина, клас, референтна група однокласників, гуртки, секції та ін.). Сучасна психологія доводить неможливість становлення особистості поза суспільними зв'язками, тобто учень є соціальним феноменом. Довгий час існував конфлікт між індивідуальною спрямованістю освіти та колективною формою її реалізації. Нарешті зараз звернена увага на вирішення даного протиріччя. Основною задачею школи є надання можливості учням одержати