Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів
Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів

Маміної Лариси Іванівни

Основною характеристикою традиційної системи освіти, яка спрямована здебільшого на запам'ятовування програмового матеріалу і відтворення його, є конкретно-практичні знання, викладені у вигляді готових зразків.

Нині у початкових класах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба ставити його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок.

У північних народів є простий і мудрий афоризм: "Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу - буде ситою все життя." Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності - їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку.

Відповідно до національної програми "Освіта" передбачено використання світового досвіду для створення системи освіти, яка б відповідала стандартам ХХІ ст. До таких наукових розробок належить програма розвитку творчої особистості, що є прообразом принципово нової системи освіти. Його основна мета - розвиток здібностей дитини, на відміну від "навчання", де відбувається механічне засвоєння знань. Якщо учень залишається звичайним виконавцем і йому не вдається відчути задоволення від творчості, то сформувати стійкі пізнавальні інтереси не можливо.

Науково-методична проблема, над якою працюю в даний час:

"Формування творчої особистості

В умовах навчально-виховного процесу"

Основні свої завдання вбачаю у:

· розвиток творчих здібностей школярів;

· особистісно - орієнтоване навчання;

· створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини;

· розвиток учнів через гру;

· урізноманітнення форм і методів навчання.

У своїй роботі впроваджую інноваційні технології, поєдную групові та індивідуальні форми роботи.

Застосовую елементи інтерактивних, комп'ютерних технологій та формування творчої особистості.

Працюю над розвитком навчальних, інтелектуальних і творчих можливостей учнів початкових класів.

Віддаю перевагу таким інтерактивним прийомам та методам:


 
Как скачать бесплатное сочинение? Жми и сохраняй . И ссылка на это сочинение; Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій в роботі вчителя початкових класів уже в твоих закладках.
Вперед:
Назад:
Дополнительные сочинения по данной теме

 • Самоосвіта

 • План самоосвіти Вчителя початкових класів Верас Валентини Петрівни На 2011-2012 н. р. № Зміст роботи Термін Форма роботи 1 Опрацювання методичних рекомендацій Серпень Витяг 2 Робота над методичною темою "Формування інноваційної особистості на уроках в початковій школі" Протягом року Порт фоліо 3 Системне поповнення методичним матеріалом портфоліо Протягом року Портфоліо 4 Систематичний перегляд фахової літератури Протягом року 5 Підготувати доповідь "Інтелект
 • Доповідь Практичні застосування особистісно-зорієнтованої технології при вивченні української літератури

 • Головне управління освіти Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної Педагогічної практики Відділ освіти Межівської райдержадміністрації РКЗО "Володимирівська СЗШ І-ІІІ ст." Доповідь Вчитель української мови та літератури Сидоренко В. І. С. Володимирівка 2011 рік Однією з технологій загально педагогічного характеру, які впроваджуються в сучасних школах, є технологія особистісно зорієнтованого навчання. Її цілі полягають у тому, щоб:
 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності

 • Про стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій В управлінській діяльності та навчально-виховному процесі На виконання Концепції Державної цільової програми Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року. Запровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів міста інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній
 • 9 класс. Табличные величины

 • 1. Тепловые свойства жидкостей Вещество Удельная теплоёмкость, Дж/(кг оС) Температура кипения , оС Удельная теплота парообразования , МДж/кг Вода 4200 100 2,3 Масло машинное 1680 Масло подсолнечное 1700 Ртуть 140 357 0,3 Эфир 34,6 2,35 При нормальном атмосферном давлении. При нормальном атмосферном давлении и температуре кипения. 2. Удельная теплота сгорания
 • Використання ІКТ в навчальному процесі

 • Використання у навчально-виховному процесі мультимедійних, телекомунікативних і інтерактивних методів навчання Підвищення ефективності підготовки учня в початковій школі є найважливішим завданням, що стоїть сьогодні системою освіти в Україні. Основні зміни в освіті України чітко визначені у державній національній програмі "Освіта", Закони України "Про освіту". Зокрема, Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ столітті у розділі "Мета, пріоритети і принципи розвитку освіти" визначає головну мету Української системи освіти. Вона має забезпечувати "Створення" та впровадження
 • Куди йдемо ми з П’ятачком або ІКТ в дитячому садку?

 • Наша школа не може не брати до уваги те, що діти, які приходять у перший клас, уже знайомі на практиці з сучасними технологіями. Нещодавно почута суперечка двох першокласників, у кого більше "кеш браузера" (цитую зі слів авторів), стала яскравим підтвердженням цього факту. Знайомство з дослідженнями "Можливості інформаційних і комунікаційних технологій в дошкільній освіті. Аналітичний огляд" змусило згадати Вінні-Пуха і спробувати розібратися, куди ж ми йдемо... У дослідженні, проведеному на замовлення Інституту
 • План самоосвітньої роботи на 2012-2013 навчальний рік

 • ПІслякурсове завдання: Сучасний урок у початковій школі як цілісна дидактична система Теми самоосвітньої діяльності: 2009-2010 Подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного уроку у початковій школі. 2010-2011 Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи 2011-2012 Навчання читанню з урахуванням індивідуальних особливостей учнів 2012-2013 Нестандартні уроки в початковій школі 2013-2014 Формування у молодших школярів мотивації до навчання Мета: Активізація процесу розумового виховання шляхом нестандартних уроків у сучасній школі Подолання педагогічних стереотипів у підготовці та проведенні сучасного